Đăng ký

Giải bài 30 trang 92 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Đố. Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a hai đường thẳng p, q ở hình 20b có song song với nhau không ? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Giải bài 30 trang 92 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

- Kẻ một đường thẳng thứ ba cắt m và n. Đo hai góc đồng vị ta thấy chúng bằng nhau

- Chứng tỏ m // n

- Làm tương tự như trên cũng được p //q

 

shoppe