Đăng ký

Giải bài 26 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng 120\(^0\). Hỏi hai đường thẳng Ax ,By có song song với nhau không ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

 Hai đường thẳng Ax, By tạo với ABcặp góc so le trong \(\widehat{xAB}\) và \(\widehat{yBA}\) bằng nhau ( bằng \(120^0\)) nên Ax // By.

shoppe