Đăng ký

Giải bài 25 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Hướng dẫn giải

 Kẻ đường thẳng AB rồi dùng eke vẽ các góc đồng vị \(\widehat{A_1}\) và \(\widehat{B_1}\) bằng nhau.

shoppe