Đăng ký

Giải bài 27 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Hướng dẫn giải

- Vẽ tia Ax sao cho : 

  \(\widehat{CAx}\) = \(\widehat{C}\) và \(\widehat{CAx}\) so le trong với \(\widehat{C}\)

- trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD = BC