Đăng ký

Giải bài 24 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là ...

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì ...

Hướng dẫn giải

Các từ được điền là :

a) ... a // b.

b) ... a song song với b.

shoppe