Đăng ký

Giải bài 28 trang 38 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

 Ai đúng? Ai sai?

Bạn Đức đố: "Bậc của đa thức M = x\(^6\) – y\(^5\) + x\(^4\)y\(^4\) + 1 bằng bao nhiêu?"

Bạn Thọ nói: "Đa thức M có bậc là 6".

Bạn Hương nói: "Đa thức M có bậc là 5".

Bạn Sơn nhân xét: "Cả hai bạn đều sai".

Theo em, ai đúng? Ai sai? Vì sao?

Hướng dẫn giải

Bạn Sơn nói đúng, bạn Thọ và bạn Hương nói sai.

Bậc của đa thức M là 8.

Tags