Đăng ký

Giải bài 25 trang 38 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tìm bậc của mỗi đa thức sau:

a) \(3x^2-\dfrac{1}{2}x+1+2x-x^2\)

b) \(3x^2+7x^3-3x^3+6x^3-3x^2\)

 

Hướng dẫn giải

a) Bậc của đa thức là 2

b) Bậc của đa thức là 3

Tags