Đăng ký

Giải bài 26 trang 125 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính diện tích mảnh đất hình thang ABED theo các độ dài đã cho trên hình 140 và biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 828m\(^2\).

Hướng dẫn giải

\(S_{ABCD}=AB.BC \Rightarrow 828=23.BC\)

\(\Rightarrow BC = 828 : 23 = 36\) (m)

Diện tích hình thang ABED :

\(S_{ABED}=\dfrac{(AB+DE).BC}{2}\)\(=\dfrac{(23+31).36}{2}=972 (m^2)\)