Đăng ký

Giải bài 19 trang 75 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Đố. Cho ba điểm A, D, K trên giấy kẻ ô vuông (h.32) Hãy tìm điểm thứ tư M giao điểm của các dòng kẻ sao cho nó cùng với ba diểm đã cho là bốn đỉnh của một hình thang cân.

Hướng dẫn giải

Có thể vẽ được hai điểm M :

- Hình thang AKDM\(_1\) (với AK là đáy)

- Hình thang ADKM\(_2\) (với DK là đáy)