Đăng ký

Giải bài 11 trang 74 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính độ dài các cạnh của hình thang cân ABCD trên giấy kẻ ô vuông (h.30, độ dài của cạnh ô vuông là 1cm).

Hướng dẫn giải

Với độ dài cạnh ô vuông là 1cm nên độ dài các cạnh là : 

\(AB = 2 cm; DC = 4 cm\)

Kẻ \(AE \perp DC\)

Áp dụng định lí Pi-ta-go trong tam giác vuông EAD, ta được:

\(AD^2 = AE^2 + ED^2 = 3^2 + 1^2 = 10 => AD = \sqrt{10} cm\)

\(BC^2 = 3^2 + 1^2 = 10 => BC = \sqrt{10} cm\)

Vậy, độ dài các cạnh của hình thang ABCD là : 

\(AB = 2 cm; DC = 4 cm\) ; \(BC = AD = \sqrt{10}\)cm.