Đăng ký

Giải bài 18 trang 21 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

 Đo chiều cao của 100 học sinh lớp 6 (đơn vị đo: cm) và được kết quả theo bảng 26:

a) Bảng này có gì khác so với những bảng "tần số" đã biết?

b) Ước tính số trung bình cộng trong trường hợp này.

Hướng dẫn giải

 Bảng này khác với những bảng "tần số" đã biết ở chỗ : giá trị của dấu hiệu được cho trong một khoảng.

 Tính số trung bình cộng của từng khoảng.

Khoảng 110-120 có số trung bình cộng là :

              \(\dfrac{110+120}{2}=115\)

Khoảng 121-131 có số trung bình cộng là :

              \(\dfrac{121+131}{2}=126\)

Khoảng 132-142 có số trung bình cộng là :

              \(\dfrac{132+142}{2}=137\)

Khoảng 143-153 có số trung bình cộng là :

              \(\dfrac{143+153}{2}=148\)

Ta lập bảng tần số như sau :

Chiều cao (x) Tần số (n) Các tích (x.n)  
105 1 105  
115 7 805  
126 35 4410  
137 45 6165  
148 11 1628  
155 1 155  
  N = 100 Tổng : 13268 \(\overline{X}=\dfrac{13268}{100}=132,68\)

Đáp số : \(\overline{X}=132,68\) (cm)