Đăng ký

Giải bài 14 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

 Hãy tính số trung bình cộng của dấu hiệu ở bài tập 9.

Hướng dẫn giải

Bảng tần số ở bài tập 9 tr. 12 SGK

Thời gian (x) Tần số (n) Các tích (x.n)  
3 1 3  
4 3 12  
5 3 15  
6 4 24  
7 5 35  
8 11 88  
9 3 27  
10 5 50  
  N = 35 Tổng : 254 \(\overline{X} \approx\) 7,26

Đáp số \(\overline{X} \approx\) 7,26 phút

shoppe