Đăng ký

Giải bài 15 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Nghiên cứu "tuổi thọ" của một loại bóng đèn, người ta đã chọn tùy ý 50 bóng và bật sáng liên tục cho tới lúc chúng tự tắt. "Tuổi thọ" của các bóng (tính theo giờ) được ghi lại ở bảng 23 (làm tròn đến hàng chục):

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì và số các giá trị là bao nhiêu?

b) Tính số trung bình cộng.

c) Tìm mốt của dấu hiệu.

Hướng dẫn giải

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu là : "Tuổi thọ" của mỗi bóng đèn.

Số các giá trị là 50

b) Số trung bình cộng:

\(\overline{X}=\dfrac{1150.5+1160.8+1170.12+1180.18+1190.7}{50} \approx 1172,8\) (giờ)

c) Mốt của dấu hiệu \(M_0\) = 1180

shoppe