Đăng ký

Giải bài 1 trang 11 SGK Hóa học 12

Bài 1 ( Trang 11, SGK)

- Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay là triaxylglixerol.

-So sánh dầu ăn và mỡ động vật:

    Dầu ăn  Mỡ động vật
Cấu tạo Gốc axit béo không no Gốc axit béo no
Tính chất vật lí

\(t_{nc}\) thấp hơn lỏng ở nhiệt độ phòng

\(t_{nc}\) cao hơn rắn ở nhiệt độ phòng
Ví dụ Dầu lạc, vừng, ô-liu,... Mỡ bò, lợn, gà,...

 

Tags