Đăng ký

Đề thi Ngữ Văn vào lớp 10 chuyên ban năm 2019

So với đề thi năm 2018, đề thi chuyên Văn vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay được đánh giá hay hơn bởi tinh ứng dụng và sự sáng rõ trong định hướng của đề bài.

Đề thi Ngữ Văn vào lớp 10 chuyên Hà Nội

Cụ thể, câu nghị luận xã hội đặt vấn đề rõ ràng, thiết thực và khá sâu sắc cho đối tượng học trò trước ngưỡng chuyển cấp, đồng thời cũng tiềm tàng khả năng sáng tạo và thể hiện suy nghĩ, quan điểm riêng của bản thân. Tuy nhiên, nếu câu lệnh thêm cụm từ: "Dựa vào nội dung đoạn trích, hãy..." thì yêu cầu nghị luận sẽ chặt chẽ hơn.

Câu nghị luận văn học cũng có yêu cầu nghị luận khá sáng rõ, giúp học sinh định hướng luận điểm mạch lạc. Nội dung nghị luận đề cập tới một vấn đề rất cơ bản của lí luận văn học: Cách nhìn nhận thế nào là một truyện ngắn hay thông qua hai giá trị lịch sử và thời sự - ý nghĩa muôn đời của văn chương, đó cũng là những nội dung được thể hiện sâu sắc và xúc động trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Vậy là vấn đề lý luận được soi sáng qua tác phẩm văn chương phù hợp, có chiều sâu cho cảm thụ và độ rộng cho suy tưởng cá nhân. Sẽ khoa học và có uy tín hơn khi vấn đề nghị luận trong nhận định có xuất xứ rõ ràng, chuẩn xác. 

- Cùng học vui -