Đăng ký

Đề thi chọn lọc bám sát cấu trúc thi mới nhất có đáp án

Đề thi thử quốc gia

(Thời gian 120 phút)

Phần 1. Đọc hiểu ( 3 điểm) Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4:

“Một ngày tù nghìn thu ờ ngoài

Lời nói người xưa đâu có sai

Sống khác loài người vừa bốn tháng

Tiều tụy còn hơn mười năm trời.

Bởi vì:

Bốn tháng cơm không no

Bốn tháng đêm thiếu ngủ

Bốn tháng áo không thay

Bốn tháng không giặt giũ.

Cho nên:

Răng rụng mất một chiếc

Tóc bạc thêm mấy phần

Gầy đen như quỷ đói

Ghẻ lở mọc đầy thân.

May mà:

Kiên trì và nhẫn nại

Không chịu lùi một phân

Vật chất tuy đau khổ

Không nao núng tinh thần”.

( ‘‘Bổn tháng rồi", Hồ Chi minh)

Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt của vãn bản.

Câu 2. Nêu nội dung chính của bài thơ.

Câu 3. Chỉ ra 01 biện pháp nghê thuật có trong bài thơ và phân tích hiệu quả nghệ thuật.

Câu 4:

‘‘May mà:

Kiên trì và nhẫn nại

Không chịu lùi một phân

Vật chất tuy đau khổ

Không nao núng tinh thần

Đoạn thơ trên gợi cho Anh/ChỊ những suy nghĩ gì?
 

Phần 2. Làm văn ( 7 điểm) Câu 1: ( 2 điểm ) Từ ý thơ phần Đọc hiểu, Anh/chị hày viết một đoạn vãn ngắn (khoảng 200 từl trình bày suy nghĩ về tính lạc quan trong cuộc sống.

Câu 2: ( 5 điềm) Nhận xét về hình tượng người lái đò trong thiên tùy bút “Người lái đò sông Đà” cùa Nguyễn Tuân, có ý kiến cho rằng: “Trong cuộc chiến đấu không cân sức với thiên nhiên dữ dội, hiểm độc, ông đò là vị chỉ huy trí dũng tuyệt vời”. Ý kiến khác lại cho rằng: “Trong nghệ thuật vượt thác leo ghềnh, ông đò là người nghệ sĩ có “tay lái ra hoa ".
Bằng cảm nhận về hình tượng người lái đò. Hãy trình bày suy nghĩ cùa Anh/Chị về các ý kiến trên

 

Đáp án:  Tại đây

 

Chúc các bạn đạt điểm cao! Đậu đại học!

 

shoppe