Đăng ký

Trọn mẹo sử dụng would like chuẩn nhất - Mẹo Tiếng anh

Ở bài viết này Cunghocvui sẽ gửi tới bạn những kiến thức mẹo tiếng anh về would like như như cách dùng would like, sau would you like sẽ là gì, và cấu trúc would you like, i would like, would like to, what would you like.

Would like

I) WOULD LIKE

Có hai cách dùng would like:

- Dùng để đề nghị hoặc mời ai đó một cách lịch sự

- Dùng để hỏi về ước muốn của ai đó một cách lịch sự

1) Đề nghị hoặc mời ai đó một cách lịch sự

Ta sử dụng cấu trúc would you like + N/ to infinitive...

a) Đề nghị

VD: Would you like a pizza? 

b) Để mời ai đó

VD: Would you like to go home with us on Sunday?

♦ Lưu ý: Khi mời ai đó ta không sử dụng "do you want" vì sự lịch sự trong lời nói không thể hiện được.

               Và sau would you like + to V1.

c) Trả lời "would you like"

- Chấp nhận:

 • Yes, I would
 • Yes, please
 • Yes, I'd love to

- Từ chối:

 • I'm sorry. 
 • I would love to but...

VD: Yes, I'd love to.

2) Hỏi ước muốn của ai đó một cách lịch sự

a) Cấu trúc

What - questione + would + S +like?

b) Trả lời

S + would like + N/ to-infinitive

S + would like + N/ to - infinitive

♦ Lưu ý:

 • Viết tắt: would like = 'd like
 • Nếu sau would you like/ would like:
  • Là danh từ thì để nguyên "would like"
  • Là động từ thì phải thêm "to": "would like to"

VD: A: What would you like to be in the future?

       B: I'd like to be a doctor.

II) LUYỆN TẬP

Điền từ thích hợp với chỗ trống

1) What______you______to eat?

2) I______________ a hot dog.

3) What_____she______?

4) She__________some french fries.

5) I_________it well done

6) Bob_____living in California. (negative)

7) I________ travel to Spain next summer, but I don't have enough money.

8) They________ to watch TV.

9) A: Who________some apple pie?

      B: We would!

Trên đây là bài viết Cunghocvui đã tổng hợp được về cách dùng would like, cấu trúc would you like. Hy vọng sau bài viết bạn có thể tự tin hơn không chỉ trong việc dùng would like (hay would you like) mà còn cả i would like, would like to, what would you like. Chúc các bạn học tập tốt <3

shoppe