Đăng ký

Câu 62 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Đề bài

Bài 62. Chọn ngẫu nhiên 5 quân bài trong cỗ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài. Tính xác suất để trong 5 quân bài này có quân 2 rô, quân 3 pích, quân 6 cơ, quân 10 nhép và quân K cơ.

Hướng dẫn giải

Có \(C_{52}^5\) cách chọn 5 quân bài.

Vì trong các quân bài chỉ có duy nhất quân 2 rô, 3 quân pích, quân 6 cơ, quân 10 nhép và quân K cơ nên xác suất cần tìm là  \(P = {1 \over {C_{52}^5}}\)