Bài 1. Hai quy tắc đếm cơ bản - Toán lớp 11 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 1. Hai quy tắc đếm cơ bản được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Theo quy tắc cộng ta có 5 + 4 = 9 cách chọn áo sơ mi

Câu 2 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chữ số hàng chục có thể chọn trong các chữ số có 2, 4, 6, 8; do đó có 4 cách chọn. Chữ số hàng đơn vị có thể chọn trong các chữ số 0, 2, 4, 6, 8; do đó có 5 cách chọn. Vậy theo quy tắc nhân, ta có 4.5 = 20 số có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn .

Câu 3 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

a. Theo quy tắc cộng, nhà trường có  : 280 + 325 = 605 cách chọn. b. Theo quy tắc nhân, nhà trường có : 280 . 325 = 91 000 cách chọn.

Câu 4 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

a. Số có 4 chữ số thỏa mãn yêu cầu có dạng  overline {abcd} a có 4 cách chọn, b có 4 cách chọn, c có 4 cách chọn, d có 4 cách chọn. Vậy theo quy tắc nhân ta có : 4.4.4.4 = 256 cách chọn. b. Số thỏa yêu cầu có dạng  overline {abcd} a có 4 cách chọn, b có 3 cách chọn, c có 2 cá

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 1. Hai quy tắc đếm cơ bản - Toán lớp 11 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan