Đăng ký

Câu 58 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Đề bài

Bài 58. Trong không gian cho tập hợp gồm 9 điểm trong đó không có 4 điểm nào đồng phẳng. Hỏi có thể lập được bao nhiêu tứ diện với đỉnh thuộc tập hợp đã cho ?

Hướng dẫn giải

Số tứ diện cần tìm là số tổ hợp chập 4 của 9 phần tử.

Vậy có \(C_9^4 = 126\) tứ diện