Đăng ký

Câu 46 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Đề bài

Bài 46. Số cuộc điện thoại gọi đến một tổng đài trong khoảng thời gian 1 phút vào buổi trưa (từ 12 giờ đến 13 giờ) là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất sau :

X

0

1

2

3

4

5

P

0,3

0,2

0,15

0,15

0,1

0,1

X

0

1

2

3

4

5

P

0,3

0,2

0,15

0,15

0,1

0,1

 

Tính xác suất để trong khoảng thời gian từ 12 giờ 30 phút đến 12 giờ 31 phút có nhiều hơn hai cuộc gọi.

Hướng dẫn giải

Ta có:

\(\eqalign{
& P\left( {X > 2} \right) = P\left( {X = 3} \right) + P\left( {X = 4} \right) + P\left( {X = 5} \right) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 0,15 + 0,1 + 0,1 = 0,35 \cr} \)