Đăng ký

Bài 6 trang 187 - Sách giáo khoa Hóa 12

Công thức một mắt xích của polime:

Công thức tổng quát của polime: