Đăng ký

Bài 3 trang 186 - Sách giáo khoa Hóa 12

 Ngành sản xuất vật liệu quan trọng : sắt thép, cao su, giấy, nhiên liệu,...