Đăng ký

Bài 4 trang 186 - Sách giáo khoa Hóa 12

Nhiên liệu được coi là sạch, ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là khí thiên nhiên.

Vì vậy, chúng ta chọn D.

shoppe