Đăng ký

Bài 2 trang 186 - Sách giáo khoa Hóa 12

Xu thế phát triển :

- Nhiên liệu sạch (khí hiđro) đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường.

- Lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong lò Biogaz.

- Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để tạo ra nguồn năng lượng nhân tạo lớn sử dụng cho mục đích hòa bình : năng lượng hạt nhân.

Ví dụ :

 Pin mặt trời, xe chạy bằng năng lượng mặt trời, xe đạp điện, xe hơi chạy bằng khí \(H_2\) hoặc cồn.

 

shoppe