Đăng ký

Bài 1 trang 186 - Sách giáo khoa Hóa 12

Các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất :

- Năng lượng mặt trời (quang năng)

- Năng lượng thủy điện (điện năng)

- Năng lượng gió

- Năng lượng hạt nhân (hóa năng)