Đăng ký

Bài 6 trang 116 - Sách giáo khoa Hóa 11

 Ứng với tên gọi 2-metylpentan. Vì vậy, chúng ta chọn B.

Tags