Đăng ký

Bài 4 trang 116 - Sách giáo khoa Hóa 11

 Do nguyên nhân cháy tỏa nhiều nhiệt và có nhiều trong thiên nhiên . Vì vậy, chúng ta chọn D.

Tags