Đăng ký

Bài 5 trang 38 - Sách giáo khoa Hóa 11

Xét phản ứng tổng hợp: 

 \(N_2 + 3H_2 \leftrightarrows 2NH_3\) ( Phản ứng tỏa nhiệt )

  V      3V         2V

Để cân bằng phản ứng chuyển dịch sang phải ta phải tăng áp suất và giảm nhiệt độ theo nguyên lí chuyển dời mức cân bằng hóa học Le Chetelier.

Vì vậy, chúng ta chọn C.