Đăng ký

Bài 1 trang 37 - Sách giáo khoa Hóa 11

Khí amoniac tan rất mạnh vào nước, ở nhiệt độ \(20^0C\) một lít nước hòa tan khoảng 800 lít khí \(NH_3\). Thí nghiệm vòi nước phun chứng minh tính tan này.

Tags