Đăng ký

Bài 5 trang 123 - Sách giáo khoa Hóa 11

Công thức cấu tạo các ankan sau :

a) Pentan: \(CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3\)

b) 2-metylbutan: \(CH_3-CH-CH_2-CH_3\) còn gọi là isopentan

                                        \(\overset{|}{CH_3}\)

c) isobutan: \(CH_3-CH-CH_3\) còn gọi 2-metylpropan

                                \(\overset{|}{CH_3}\)