Đăng ký

Bài 4 trang 95 - sách giáo khoa Hóa 12

- Vỏ tàu thép được nối thanh kẽm sẽ bảo vệ được vỏ tàu vì Zn bị ăn mòn điện hóa.

- Vỏ tàu thép được nối với thanh đồng thì thép (Fe) bị ăn mòn điện hóa. Do đó, vỏ tàu không được bảo vệ.