Đăng ký

Bài 3 trang 95 - sách giáo khoa Hóa 12

   Khối lượng kim loại bị ăn mòn trung bình hằng năm trên thế giới khoảng 20 - 25% khối lượng kim loại được sản xuất. Sự ăn mòn kim loại đã gây tổn thất to lớn về nhiều mặt cho nền kinh tế quốc dân và đời sống con người. Có nhiều phương pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn. Phổ biến hơn cả là phương pháp bảo vệ bề mặt và bảo vệ điện hóa.

   Xem chi tiết tại phần I.3, kiến thức cần nhớ.