Đăng ký

Bài 2 trang 95 - sách giáo khoa Hóa 12

Cơ chế của sự ăn mòn điện hóa:

- Ở anot(cực âm): Kim loại bị oxi hóa: \(M ​​\rightarrow M^{2+} + 2e\)

- Ở catot(cực dương): \(O_2\) bị khử thành \(H_2O\)\(2H_2O + O_2 + 4e ​​\rightarrow 4OH^-\)