Đăng ký

Bài 1 trang 95 - sách giáo khoa Hóa 12

   Sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh.

   Đó là một quá trình hóa học hoặc quá trình điện hóa trong đó kim loại bị oxi hóa thành ion dương.

                                                    \(M \rightarrow M^{n+} +ne\)

   Có hai dạng ăn mòn kim loại: ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa

   Trong hai dạng ăn mòn trên thì ăn mòn điện hóa xảy ra phổ biến hơn.