Đăng ký

Bài 4 trang 31 - Sách giáo khoa Hóa 11

Trong các hợp chất trên, số oxi hoá của nitơ lần lượt là: +2, +4, -3, -3, +1, +3, +5, -3.

Tags