Đăng ký

Bài 2 trang 31 - Sách giáo khoa Hóa 11

Nitơ không duy trì sự hô hấp và sự cháy nhưng nó không phải là khí độc.

Tags