Đăng ký

Bài 3 trang 31 - Sách giáo khoa Hóa 11

a) Chọn B. Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là \(Li_3N\) và AlN.

b) Các phương trình hóa học:

           

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Ở đây \(N_2\) cũng là chất oxi hóa.

Tags