Đăng ký

Bài 4 trang 204 - Sách giáo khoa Hóa 12

Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm :

- Các kim loại nặng : Hg, Pb, Sb,..

- Các anion : \(NO_3, PO_4^{3-}, SO_4^{2-}\).

- Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học.

Vì vậy, chúng ta chọn D.