Đăng ký

Bài 1 trang 204 - Sách giáo khoa Hóa 12

- Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi môi trường sống và ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo cách gián tiếp hay trực tiếp.

- Bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm là vấn đề rất cấp bách nhằm duy trì một môi trường trong lành , giảm thiểu mầm bệnh và các tác hại đến sức khỏe trong hiện tại cũng như trong tương lai.

shoppe