Đăng ký

Bài 35 trang 71 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Có mảnh sắt phẳng hình dạng một góc (h. 34) và một chiếc thước có chia khoảng. làm thế nào để vẽ được tia phân giác của góc này?

Gợi ý: Áp dụng bài tập 34.

Hướng dẫn giải

Áp dụng bài tập 34 SGK toán 7.

Lời giải chi tiết

- Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng. (Áp dụng bài 34 ta coi mảnh sắt có hình dạng như góc xOy)

- Trên cạnh thứ nhất lấy hai điểm phân biệt A, B; trên cạnh thứ hai lấy hai điểm C, D sao cho OA = OC và OB = OD.

- Gọi I là giao điểm của AD và BC. Đường thẳng OI chính là tia phân giác của góc này.

- Chứng minh tương tự như bài 34 SGK toán 7 để chứng minh OI là tia phân giác của góc này.

shoppe