Đăng ký

Giải bài 35 trang 71 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Có mảnh sắt phẳng hình dạng một góc (h.34) và một chiếc thước thẳng có chia khoảng. Làm thế nào để vẽ được tia phân giác của góc này?

                      Hình 34

Hướng dẫn giải

- Trên tia Ox , vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 3cm

- Trên tia Oy, vẽ hai điểm C và D sao cho OC = 2cm, OD = 3cm

- Nối A và D, B và C, chúng cắt nhau ở I

Tia OI là tia phân giác của góc \(\widehat{xOy}\)

shoppe