Đăng ký

Bài 3 trang 75 - Sách giáo khoa Hóa 11

Chọn A. Phản ứng thu nhiệt.