Đăng ký

Bài 1 trang 75 - Sách giáo khoa Hóa 11

- Loại hơi nước và khí \(CO_2\) có lẫn trong khí CO bằng cách cho hỗn hợp này qua dung dịch nước vôi trong có dư : \(CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + H_2O\)

Hơi nước bị hấp thụ vào dung dịch này.

- Ngoài ra , có thể dùng hóa chất khác nếu CO không có phản ứng với chất đó và chất đó giữ lại \(CO_2\) và hơi nước.