Đăng ký

Bài 2 trang 86 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phản ứng hóa học không xảy ra ở những cặp chất sau :

a) C và CO

e) CO và CaO 

h) \(SiO_2\) và HCl

shoppe