Đăng ký

Bài 2 trang 149 SGK Toán 5

Đề bài

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh , 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy, \(\frac{1}{4}\) số viên bi có màu:

A. Nâu             B. Đỏ                 C.Xanh                D.Vàng

Hướng dẫn giải

\(\frac{1}{4}\) số viên bi gồm số viên bi là:

          \(20 \times \frac{1}{4} =5 \) (viên bi)

Vậy \(\frac{1}{4}\) số viên bi có màu đỏ.

Chọn đáp án B.

shoppe