Đăng ký

Bài 2 trang 134 - sách giáo khoa Hóa 12

Nhôm không tan trong dung dịch \(NH_3\)

Vì vậy, chúng ta chọn D