Đăng ký

Bài 1 trang 134 - sách giáo khoa Hóa 12

Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit \(Al_2O_3\) bền vững bảo vệ.

Vì vậy, chúng ta chọn B