Đăng ký

Bài 1 trang 70 - Sách giáo khoa Hóa 11

  Vì nguyên tử cacbon có 4e ở lớp ngoài cùng \(( 2s^22p^2)\), độ âm điện trung bình nên rất khó cho hoặc nhận electron mà chủ yếu liên kết được tạo thành từ việc dùng chung các electron với nguyên tử của nguyên tố khác.

Tags