Xem đồng hồ (tiếp theo) - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Xem đồng hồ (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 SGK Toán 3

1.  + Đồng hồ B chỉ 1 giờ 40 phút hoặc 2 giờ kém 20 phút. + Đồng hồ C chỉ 2 giờ 35 phút hoặc 3 giờ kém 25 phút. + Đồng hồ D chỉ 5 giờ 50 phút hoặc 6 giờ kém 10 phút. + Đồng hồ E chỉ 8 giờ 55 phút hoặc 9 giờ kém 5 phút. + Đồng hồ G chỉ 10 giờ 45 phút hoặc 11 giờ kém 15 phút. 2. Quay và đặt đồng hồ nh

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Xem đồng hồ (tiếp theo) - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!